Public Activities

chalk_publicactivityx70

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde ICTP-ECAR Yıllık Toplantısı

SEMPOZYUM

26 Mayıs 2016, İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim-Teknoloji-İnovasyon Politikaları

ve Uluslararası İşbirliklerinin Rolü

(more…)