Videos

chalk_publicactivityx70

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde ICTP-ECAR Yıllık Toplantısı

SEMPOZYUM

26 Mayıs 2016, İYTE Kütüphane Gösteri Merkezi

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim-Teknoloji-İnovasyon Politikaları

ve Uluslararası İşbirliklerinin Rolü

Konuşmalar
Tuğrul Senger, ICTP-ECAR  [Turkish]  [14:11 min] [Video]
Mustafa Güden, (İYTE Rektörü)  [Turkish]  [06:05 min] [Video]
Ünal Ödemiş, Nevvar Salih İşgören Vakfı  [Turkish]  [01:57 min] [Video]
M. Hakan Kızıltoprak, TOBB
Türkiye’nin CERN’e Ortak Üyeliği ve Kazanımlar
 [Turkish]  [28:33 min] [Video]
 Mehmet Öztürk, İBG-İzmir
Türkiye’de uluslararası ölçekte tanınır araştırma merkezleri kurmak: iBG-izmir örneği
 [Turkish]  [41:29 min] [Video]
Mehmet Sarıkaya, University of Washington
Molecular Biomimetics: From Bioglogy to Technology Remineralization towards Novel Dental Technologies
[Turkish] [33:26 min] [Video]
Baha Balantekin, University of Wisconsin
Temel Bilimler, Uluslararası İşbirliği ve Uluslararası Bilim Enstitüleri
[Turkish] [21:03 min] [Video]
N. Serdar Sarıçiftçi, Johannes Kepler University of Linz
Innovation transfer from academia to industry: A personal experience report
[English] [24:48 min] [Video]
Gabriel Aeppli, Paul Scherrer Institute
From basic science to innovation
[English] [27:47 min] [Video]

 

Nevvar Salih İşgören Vakfı’nın katkılarıyla.